Maanas Sankirtan  *  Zingen voor Wereldvrede  * 28-03-2017 t/m 25-03-2018
 
Het doel van Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland is om samen met de gemeenschap te werken aan een

betere wereld en het bevorderen van Wereldvrede. Dit kunnen we bereiken door samen de krachten te bundelen

en met elkaar activiteiten te blijven ontplooien en uit te voeren waarbij we iedereen nader tot elkaar brengen

en zo het positieve effect handhaven en vergroten.

Het afgelopen jaar hebben we een prachtig 30 daags evenement 'Gayatri Maha Jagya' voor de vrede georganiseerd.

Er was veel belangstelling voor en  hieruitvolgend is 'Maanas Kirtan'  ontstaan.
 
Ons volgende evenement is de Maanas Sankirtan; Bhajan & Kirtan ten behoeve van Wereldvrede tbv de innerlijke

rust voor iedereen. Door het bezingen van devotionele liederen komt de rusteloze geest tot rust.

De negatieve energieën in de omgeving waar Bhajan & Kirtan wordt gedaan worden omgezet in positieve energieën. 

Als de geest kalm en rustig is ontstaat er ruimte voor het toelaten van positiviteit.

Men kan dan ook echt luisteren en de effecten van Bhajan & Kirtan voelen.

Door te luisteren en te ervaren bereikt men Samadhi, bereikt men Ishwar op een makkelijke manier.

Initiatiefnemer van dit evenement is de zeer getalenteerde en welbekende muzikant Satyanand Parwat Rekha ji.

Met meer dan 50 jaren ervaring in de muziekwereld en onbaatzuchtig dienen van de maatschappij maakt hij nu

een brug voor onze maatschappij om in harmonie samen te zijn en de innerlijke rust te ervaren

door middel van Bhajan & Kirtan.

 

Dit evenement begint op de 1ste dag van het Hindoejaar 2074 en eindigt op de 1ste dag van het volgende Hindoejaar 2075.

Plaats:  Ashram Shri Dutcheswar Dhaam in Nieuwer Ter Aa
 
Dagelijks: 18:30- 21:00 uur   Vaste Mantra recitatie, Bhajan & Kirtan, Aarti  Prasaad & Bhojan
 
Informatie kunt u verkrijgen via:  Acharya Shankar ji:  0647334747  email: sanatan@hotmail.nl

of Sandra Panday: 0647988086  email: srpsan@live.nl

 

Namens Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland

 

Acharya Shankar Upadhyay ji  en Initiatiefnemer: Dhr. Satyanand Parwat Rekha ji