VAN HARTE WELKOM

Op de website van Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland en Ashram Shri Dutcheswar Dhaam.

Hier kunt u bekijken wat de stichting en de Ashram ten doel hebben

en wat er allemaal georganiseerd wordt.

U bent allen van harte uitgenodigd om onze activiteiten bij te wonen 

en om altijd samen te werken aan het doel om met de natuurwetten

in balans te zijn en derhalve vrede en liefde te genereren.

                                              voor en namens alle mensen die verbonden zijn in liefde

 

De Ashram is in principe dagelijks van 9.00 tot 21.00 uur open.

U kunt komen voor bezinning, meditatie, lezen van de Ramayan, mantra recitatie.

Tevens kunt u persad en bloemen offeren.

Op zondagmorgen is er tussen 10.00 en 13.00 uur een aktiviteit.

Bel evt vooraf of de Ashram open is.

 

 

SHARAD NAVARATRI NAVA  CHANDHI MAHA YAGYA 

20 t/m 30 sept.

Kijk gauw bij aktiviteiten voor meer informatie