VAN HARTE WELKOM

Op de website van Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland. 

Hier kunt u bekijken wat deze stichting voor ogen heeft en wat er allemaal gedaan wordt.

U bent allen van harte uitgenodigd om onze activiteiten bij te wonen 

en om altijd samen te werken aan het doel om met de natuurwetten

in balans te zijn en derhalve vrede en liefde te genereren.

                                               

 

voor en namens alle mensen die verbonden zijn in liefde