Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland is opgericht om als groter orgaan uitvoering te kunnen geven aan alle mogelijke activiteiten met betrekking tot het geven van goede kennis over het Hindoeisme. De oorspronkelijke start was in 2004 middels het Muhurta Instituut opgezet door Pandit Shankar Upadhyay, een vedisch priester afkomstig uit India. Hij zet zich in om kennis en voorlichting met betrekking tot het ‘Hindoeïsme’ te geven zoals dit oorspronkelijk bedoeld is. Er blijkt veel behoefte te zijn, zowel binnen de hindoestaanse gemeenschap in Nederland als bij andere belangstellenden, om goede informatie hierover te krijgen. Er zijn vele interpretaties en misstanden met betrekking tot de werkelijke kennis en uitvoering van oa. de Veda’s, de basis van het Hindoeïsme en het doel is om eenduidige informatie en kennis van de oorspronkelijke betekenis weer (terug) te geven. De beeldvorming van de gemiddelde Nederlander wat betreft het ‘Hindoeïsme’ is toe aan bijstelling. Het ‘Hindoeïsme’ wordt vaak als een religie in de rij naast de andere religies gezet en dit vormt op zich al een groeiende belemmering in de beeld- en begripsvorming over wat het ‘Hindoeïsme’ eigenlijk is en beoogt. Het Hindoeïsme (Hindoe betekent letterlijk uit India afkomstig) bestaat als zodanig niet maar wel bestaat Sanatan Dharma, geen geloof of religie maar een levenswijze gebaseerd op kennis van universele wetten die o.a. in de Veda’s verwoord zijn. Het gebruik van vedische astrologie is sinds oude tijden tot op de dag van vandaag verbonden met deze levenswijze. De kennis van de invloeden van planeten heeft een belangrijke rol in het leven van de Sanatani (de mens die volgens het principe van Sanatan Dharma leeft). Stichting Sanatan Dharma Nederland richt zich op het doel om kennis mbt het Hindoeïsme te verspreiden en om professioneel onderwijs te ontwikkelen. Ook wil ze bijdragen dat mensen bewust worden van elkaars existentiële normen en waarden en gaan samenwerken op zoveel mogelijk gebied, vertrekkend uit de diverse levensvisies en/of (geloofs-) overtuigingen met als gezamenlijk doel liefdevol en respectvol met elkaar om te kunnen gaan waarbij niet de verschillen maar de overeenkomsten tellen. Ontwikkelingen, de zich uitbreidende doelstellingen, de veelal georganiseerde activiteiten en diensten op basis van vrijwilligheid en de behoefte aan de mogelijkheid om donateurs, fondsen en subsidies te werven heeft de keuze voor de oprichting van deze stichting bevorderd.

Mandir Shri Sitaram Dhaam in Amsterdam Zuidoost is per 1 juli 2017 verhuisd naar Nieuwer Ter Aa en hoopt daar voort te gaan als een Ashram met de naam : Shri Dutcheswar Dhaam.  Bekijkt u het aangevulde beleidsplan voor inzage mbt de doelen van de stichting zijn en de doelstelling van de Ashram. Vervolgens is met ingang van 1 september 2019 een nieuwe locatie in Kornhorn in gebruik genomen nl Mandir Shri Ketumaleshwar Dhaam.
 
Financieel, het moge duidelijk zijn dat er geld nodig is voor de te organiseren actviteiten. Wordt vriend van onze Stichting door ons te steunen door een eenmalige of periodieke donatie te doen. Het laaste kunt u zelf heel eenvoudig regelen als u internet bankiert of ons om een machtigingsformulier vraagt. Zie ook de donatie pagina.

We hebben vaak mensen nodig die willen vertalen vanuit Hindi of Engels naar Nederlands.
Kom als vrijwilliger helpen bij de diverse activiteiten.
Misschien heeft u zelf een leuk idee of initiatief om ons te steunen laat het ons weten.
Laat het ons weten in welke thema's en activiteiten u geïnteresseerd bent zodat we een mooi programma kunnen maken.

Het bestuur is per 1 juli 2017 gewijzigd en de samenstelling is als volgt:

 

Dhr K. Manna - voorzitter
Mw. M. van Berkel - secretaris/ penningmeester

 


Download
Beleidsplan 2017 - 2022
beleidsplan ssdn tot 2022.pdf
Adobe Acrobat document 92.4 KB