Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland is opgericht om als groter orgaan uitvoering te kunnen geven aan alle mogelijke activiteiten met betrekking tot het geven van goede kennis over het Hindoeisme.

De oorspronkelijke start was in 2004 middels het Muhurta Instituut opgezet door Pandit Shankar Upadhyae, een vedisch priester afkomstig uit India. Hij zet zich in om kennis en voorlichting met betrekking tot het ‘Hindoeïsme’ te geven zoals dit oorspronkelijk bedoeld is. Er blijkt veel behoefte te zijn, zowel binnen de hindoestaanse gemeenschap in Nederland als bij andere belangstellenden, om goede informatie hierover te krijgen.         

Er zijn vele interpretaties en misstanden met betrekking tot de werkelijke kennis en uitvoering van oa. de Veda’s, de basis van het Hindoeïsme en het doel is om eenduidige informatie en kennis van de oorspronkelijke betekenis weer (terug) te geven.                      De beeldvorming van de gemiddelde Nederlander wat betreft het ‘Hindoeïsme’ is toe aan bijstelling.                                                            Het ‘Hindoeïsme’ wordt vaak als een religie in de rij naast de andere religies gezet en dit vormt op zich al een groeiende belemmering in de beeld- en begripsvorming over wat het ‘Hindoeïsme’ eigenlijk is en beoogt.

Het Hindoeïsme (Hindoe betekent letterlijk uit India afkomstig) bestaat als zodanig niet maar wel bestaat Sanatan Dharma, geen geloof of religie maar een levenswijze gebaseerd op kennis van universele wetten die o.a. in de Veda’s verwoord zijn.

Het gebruik van vedische astrologie is sinds oude tijden tot op de dag van vandaag verbonden met deze levenswijze.

De kennis van de invloeden van planeten heeft een belangrijke rol in het leven van de Sanatani (de mens die volgens het principe van Sanatan Dharma leeft).

Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland richt zich op het doel om kennis m.b.t. het Hindoeïsme te verspreiden en om een professionelere vorm van onderwijs te ontwikkelen.

Ook wil ze bijdragen dat mensen bewust worden van elkaars existentiële normen en waarden en gaan samenwerken op zoveel mogelijk gebied, vertrekkend uit de diverse levensvisies en/of (geloofs-) overtuigingen met als gezamenlijk doel liefdevol en respectvol met elkaar om te kunnen gaan waarbij niet de verschillen maar de overeenkomsten tellen.

Ontwikkelingen, de zich uitbreidende doelstellingen, de veelal georganiseerde activiteiten en diensten op basis van vrijwilligheid en de behoefte aan de mogelijkheid om donateurs, fondsen en subsidies te werven heeft de keuze voor de oprichting van deze stichting bevorderd.

Mandir Shri Sitaram Dhaam in Amsterdam Zuidoost is per 1 juli 2017 verhuisd naar Nieuwer Ter Aa en gaat daar voort als een Ashram met de naam : Shri Dutcheswar Dhaam.  Bekijkt u het aangevulde beleidsplan voor inzage mbt de doelen van de stichting zijn en de doelstelling van de Ashram. Vervolgens is met ingang van 31 augustus 2019 een nieuwe locatie in Kornhorn in gebruik genomen n.l. Mandir ' Shri Ketumaleshwar Dhaam' .
 
Financieel, het moge duidelijk zijn dat er geld nodig is voor de te organiseren actviteiten. Wordt vriend van onze Stichting door ons te steunen door een eenmalige of periodieke donatie te doen. Het laatste kunt u zelf heel eenvoudig regelen als u internet bankiert of ons om een machtigingsformulier vraagt. Zie ook de donatie pagina.

We hebben vaak mensen nodig die willen vertalen vanuit Hindi of Engels naar Nederlands.
Kom als vrijwilliger helpen bij de diverse activiteiten.
Misschien heeft u zelf een leuk idee of initiatief om ons te steunen laat het ons weten.
Laat het ons weten in welke thema's en activiteiten u geïnteresseerd bent zodat we een mooi programma kunnen maken.

 

Op 5 mei j.l. is ons geliefde bestuurslid en voorzitter Kris Manna overleden aan de gevolgen van het corona virus.

We zullen hem enorm missen en velen met ons.


Het bestuur is met met ingang van 1 juli 2021 gewijzigd:

voorzitter: Sandra Charoe

secretaris/penningmeester: Marga van Berkel

Bestuurslid: Rajinderkoemar Nanhu

 

 


Download
beleidsplan ssdn tot 2022.pdf
Adobe Acrobat document 101.8 KB